What's happening?

Video Sources 0 Views Report Error

  • พากย์ไทย
  • สำรองพากย์ไทย

นารูโตะ นินจาจอมคาถา (2002) Naruto: 4x181

ตอนที่ 181 โฮชิคาเงะ: ความจริงที่ถูกฝังไว้

นารูโตะได้รับการช่วยเหลือจากหญิงลึกลับ และไม่นานก็รู้ว่าแท้จริงแล้วเธอคือใคร พวกเขาทั้งสองจะสามารถสานต่อภารกิจที่เริ่มต้นเมื่อนานมาแล้วได้หรือไม่ และซูบารุจะคิดอย่างไรเมื่อค้นพบความจริง

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 181
Apr. 19, 2006