What's happening?

Video Sources 0 Views Report Error

  • พากย์ไทย
  • สำรองพากย์ไทย

นารูโตะ นินจาจอมคาถา (2002) Naruto: 4x209

ตอนที่ 209 ศัตรู: นินจาออกกลางคัน

นารูโตะ ซากุระ และลีถูกส่งไปคุ้มกันนักโทษชื่อกันเท็ตสึไปยังเมืองหลวงแห่งป่าไม้ หน้าที่ของพวกเขาคือเพียงสำรองกลุ่มคุ้มกันเผื่อว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเช่นนั้น….

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 209
Nov. 09, 2006