What's happening?

Video Sources 0 Views Report Error

  • พากย์ไทย
  • สำรองพากย์ไทย

นารูโตะ นินจาจอมคาถา (2002) Naruto: 4x188

ตอนที่ 188 ความลึกลับของพ่อค้าเป้าหมาย

กลุ่มนี้แยกออกเป็นสองส่วนเพื่อพยายามยับยั้งผู้โจมตีลึกลับของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เมื่อนารูโตะและโชจิค้นพบว่าแผนดังกล่าวไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้ พวกเขาก็ตระหนักได้ว่ามีใครบางคนกำลังซ่อนบางสิ่งที่สำคัญไว้….

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 188
Jun. 07, 2006